Tasulised teenused

Nimetus – Hind (€)

Koduvisiit – 5,00 € , alla 2-aastastele lastele ja rasedatele on koduvisiit tasuta.

Kindlustamata isiku arsti vastuvõtt – 40,00 €

Kindlustamata isiku arsti koduvisiit – 50,00 €

Kindlustamata isiku pereõe vastuvõtt – 20,00 €

Retsepti väljastamine kindlustamata isikule – 15,00 €

Retsepti väljastamine nimistu väliselt – 15,00 €

Autojuhilubade (A, B kategooria) arstitõend – 40,00 €
(eelnevalt vajalik täita e-tervises tervisedeklaratsioon – www.digilugu.ee).

Autojuhilubade (C kategooria) arstitõend – 40,00 €
(eelnevalt vajalik täita e-tervises tervisedeklaratsioon – www.digilugu.ee).

Tervisedeklaratsiooni täitmine – 5,00 €

Arstitõend relvaloa taotlemiseks – 40,00 €

Tervisetõend tööle (ilma röntgenita) – 15,00 €

Tervisetõend tööle (sisaldab kopsuröntgenit) – 35,00 €

Tervisetõend tööle ( bakteriaalsed külvid) – 70,00 €

Kehtiva tervisetõendi dublikaadi väljastamine – 10,00 €

Kindlustustõend panka, kindlustusele, Migratsiooni Ametile jne. – 15,00 €

Tõend õppima asujale – 5,00 €

Tõend patsiendi nõudmisel – 20,00 €

Võõrkeelne tõend (õppima, tööle minekuks jne.) – 30,00 €

Röntgenpiltide ja teiste raviasutuste dokumentide printimine patsiendi soovil – 5,00 €